Budowa dróg i infrastruktury

Firma PHU LARIX Sp. z o.o, a wcześniej PHU LARIX Janusz Sowa jest obecna na rynku od 1986r.W początkowej fazie swojej działalności zajmowała się zakładaniem i utrzymywaniem terenów zieleni miejskiej. Sukcesywnie rozbudowywana i modernizowana baza sprzętowa oraz wyspecjalizowana kadra pozwoliła na realizację profesjonalnych zadań i projektów .

Baza sprzętowa

Firma LARIX Sp. z o.o. dysponuje najnowocześniejszym sprzętem do prowadzenia prac związanych z budową dróg, ich zimowym utrzymaniem oraz budową koniecznej infrastruktury:

  • mosty
  • przepusty
  • bariery zabezpieczające
  • zieleń

Wieloletnie doświadczenie oraz posiadany sprzęt pozwala na najwyższą jakość wykonywanych prac.

 

Tytuł projektu
Modernizacja "Działu ziemnego" poprzez zakup nowoczesnego sprzętu drogowego w celu wprowadzenia na rynek ulepszonych usług.


Nazwa beneficjenta: P.H.U. Larix Sp. zo.o.


Wartość projektu: 1 266 360,00 PLN
Kwota dofinansowania: 415 200,00 PLN


"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby"

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013"

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl"


RPOWŚ

Tytuł projektu
Odnowa uszkodzonych jezdni przy użyciu wysokowydajnego recyklera na zimno do stabilizacji gruntu "na miejscu".


Nazwa beneficjenta: P.H.U. Larix Sp. zo.o.


Wartość projektu: 1 536 775,53 PLN
Wartość dofinansowania: 439 917,62 PLN


"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby"

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013"

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl"


RPOWŚ