Realizacje w roku 2014

 • Roboty związane z odwodnieniem dróg,remontem chodników cz. 3 drogi 11,42,43 i 45 Rejon Kluczbork
 • Remont nawierzchni DK 45,94 i 94 c w okresie 4 lat
 • Bieżące utrzymanie (letnie i zimowe) dróg wojewódzkich w powiecie tarnogórskim
 • Wykonanie remontów nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2013 - 2014 z podziałem na zadania
 • Wykonanie budowy i przebudowy dróg na terenie gminy Rząśnia
 • Wykonanie remontów nawierzchni dróg krajowych nr 45, 46 i 46a na terenie Rejonu w Opolu Oddziału w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie 12 miesięcy
 • Wykonanie remontów nawierzchni na autostradzie A-4 na odcinku od km 193+965 do km 281+686 na terenie województwa opolskiego w okresie 4 lat ( 2013 - 2017)
 • Remont drogi wojewódzkiej nr 786 od km 27+500 w miejscowości Święta Anna do km 38+796 w miejscowości Koniecpol - etap II od km 30+367,83 do km 34+665,00.
 • Bieżące utrzymanie (letnie i zimowe) dróg wojewódzkich nr 789, 905, 906, 907, 908 na terenie powiatu lublinieckiego w okresie od 01.12.2013 r. do 31.10.2015 r.
 • Budowa drogi Gaszyn ul. Strumykowa
 • Uzbrojenie terenu inwestycyjnego poprzez budowę drogi, wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysiec w gminie Starcza
 • Bieżące utrzymanie dróg, ulic i placów i chodników na terenie gminy Lubliniec
 • Remont drogi gminnej w m. Posmykowizna gm. Działoszyn
 • Świadczenie usług odśnieżania i utrzymania w czystości terenów administrowanych przez JW 4217 z podziałem na 9 zadań - zad. 8 - Lubliniec przy ul. Sobieskiego 35, Lubliniec - Strzelnica Garnizonowa
 • Roboty w zakresie naprawy i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich administrowanych przez Rejon w Lublińcu
 • Dostawa masy z mieszanki mineralno-bitumicznej - ZDP Tarnowskie Góry
 • Budowa drogi Wieluń, ul. Zielona
 • Roboty w zakresie naprawy i utrzymania nawierzchni dróg i chodników administrowanych przez Rejon w Lublińcu
 • Przebudowa dróg gminnych w Żarkach stanowiących połączenie drogi wojewódzkiej nr 793 z drogą wojewódzką nr 789 - przebudowa ciągu ulic: Kościuszki, Poprzecznej, Armii Krajowej, Żwirki i Wigury
 • Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej z kanalizacją deszczową w ul. Spadochronowej w Oleśnicy
 • Roboty bitumiczne w ciągu drogi powiatowej 1842 O Piotrówka - Osiek
 • Modernizacja DP nr 1928 O na odcinku Rudniki - Jaworek km 0+000 - 1+900
 • Wykonanie ekologicznego szlaku rowerowego na odcinku Słok - Góra Kamieńsk
 • Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy DP 1023S i 1054S wraz z remontem DP 1023S w Rudniku Małym, gmina Starcza
 • Stworzenie warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Gminie Sośnicowice poprzez kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego przy ul. Gliwickiej w Sośnicowicach
 • Mechaniczne zamiatanie jezdni dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie Zad 1
 • Remont drogi gminnej ul. Niwy w Leśnicy
 • Wykonanie remontów cząstkowych wraz z wykonaniem nakładek na wybranych odcinkach nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnogórskiego w roku 2014
 • Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni mineralno-bitumicznej metodą na terenie miasta i gminy Krapkowice
 • Remont drogi powiatowej Nr 1337O (Kuźnica Trzcińska) granica województwa wielkopolskiego - Wołczyn w km 0+000 - 14+337 o długości 14,337km
 • Przebudowa drogi gminnej ul. 1 Maja w Rusinowicach
 • Roboty bitumiczne na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego - Etap II
 • Zakup mieszanki mineralno - asfaltowej dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku w roku 2014
 • Budowa ul. Cybisa w Kluczborku
 • Roboty bitumiczne w ciągu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica - granica województwa - (Kotulin)
 • Wykonanie budowy drogi śródpolnej niepublicznej o długości 239,25 m - gmina Rząśnia
 • Przebudowa dróg gminnych 635007S i 6350035S ulica Kopernika i Wolności oraz drogi powiatowej 2312S ul. Tarnogórskiej w Woźnikach
 • Wykonanie i oznakowanie gminnych szlaków rowerowych na terenie miasta i gminy Wieluń
 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 4538E ul. Młodzieżowa w Wieluniu
 • Przebudowa drogi i chodników w ul. Św. Barbary w Wieluniu
 • Ręczne i mechaniczne pozimowe zamiatanie jezdni dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
 • Pozimowe oczyszczenie jezdni, chodników i urządzeń odwadniających dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z podziałem na zadania
 • Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie 2014 ZAD 1 i ZAD 2
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 3513E w m. Ładzin, na dł. 0,26 km, w km od 6+038 do km 6+298
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 4545 E Świątkowice - Lututów - Klonowa na odcinku ul. Klonowskiej w miejscowości Lututów oraz w miejscowości Kopaniny
 • Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - zadanie częściowe nr II - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ulicy Młyńskiej w m. Jełowa
 • Przebudowa dróg na terenie gminy Widawa
 • Modernizacja DP nr 1942 O w m. Wysoka km 1+900 - 2+640
 • Wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 2926S ul. Główna w Nieborowicach
 • Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych - gmina Praszka
 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1026 S Nowa Wieś - Ostrowy nad Okszą od km 0+000,00 do km 1+350,00, od km 1+600,00 do km 4+220, od 5+890 do km 6+320,00
 • Utwardzenie pobocza na odcinku DP 3209 S w Nowej Wsi Tworoskiej
 • Przebudowa dróg gminnych w Gminie Toszek - Kotliszowice (ul. Wiejska), Ciochowice (ul. Szkolna) oraz Kotulin (ul. Wiejska) - ZADANIE I - Przebudowa drogi gminnej - ul. Wiejskiej w Kotliszowicach
 • Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
 • Przebudowa dróg gminnych - ul.Lublinieckiej i Leśnej w miejscowości Solarnia
 • Przebudowa drogi gminnej odcinek Piaski - Kamyk etap II o długości 0,507 km
 • Remont ciągu dróg gminnych ulica Nowokrzepice i ulica Wieluńska w Krzepicach w km 28+967 - 30+037 w Krzepicach
 • Remont drogi powiatowej Nr 1301O (Byczyna - Bruny - DP1337O) w km 0-K) 59 - 13+072 o długości 13,013 km oraz drogi gminnej Nr 100504O (Miechowa - Proślice - Brzózka - Polanowice) na odcinku w miejscowości Proślice w km 4+538,25 - 5+068,25 o długości 0,530 km.
 • Wzmocnienie nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1836 O Kielcza - Krupski Młyn na odcinku Kielcza - granica Powiatu Strzeleckiego
 • Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Wieruszów
 • Remont dróg wewnętrznych ulic Jodłowej i Grabowej w miejscowości Turawa - Marszałki (etap I) - zadanie częściowe nr I
 • Remont drogi wewnętrznej ul. Szkolnej w miejscowości Zawada - zadanie częściowe nr III
 • Odnowa i remonty nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego
 • Remonty dróg gminnych pozamiejskich - gmina Praszka
 • Remont drogi wewnętrznej ul. Polnej w miejscowości Zakrzów Turawski - zadanie częściowe nr II
 • Remont drogi gminnej nr 706007S ul. Równoległej w miejscowości Klepaczka
 • Przebudowa drogi ul. Parkowej i ul. Rolnej w Kochcicach
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 4537E Nietuszyna-Okalew-Gromadzice w m. Okalew
 • Rozbudowa z przebudową wraz z budową chodnika i odwodnienia drogi powiatowej 1802 O Jemielnica - Centawa Etap II odcinek 1
 • Przebudowa drogi gminnej wraz z sięgaczami w miejscowości Niezdara i Ossy - KONSORCJIUM Fisior
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 4719 E Sokolniki -Walichnowy
 • Przebudowa drogi powiatowej DP 1103 O w m. Namysłów, ul. Sycowska na długości 510 mb.
 • Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2352S na odcinku Boruszowice - Mikołeska
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 4536E Rychłocice- Osjaków- Siemkowice - Pajęczno , w m. Siemkowice w km od 5+379,78 do km 5+804,00.
 • Wykonanie remontów nawierzchni drogowych o nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowanymi na gorąco na drogach powiatowych administrowanych przez ZDP Opole w 2014 - Zadanie 1
 • Wykonanie remontów nawierzchni drogowych o nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowanymi na gorąco na drogach powiatowych administrowanych przez ZDP Opole w 2014 - Zadanie 2
 • Wykonanie remontów nawierzchni drogowych o nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowanymi na gorąco na drogach powiatowych administrowanych przez ZDP Opole w 2014 - Zadanie 3
 • Remont drogi gminnej ulica Rynek im. Powstańców 1863 w Krzepicach oraz remont nawierzchni w ul. Sienkiewicza w Krzepicach odcinek od ul. Rynek do ul. Kościuszki
 • Wykonanie przebudowy drogi śródpolnej w miejscowości Gawłów
 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023 S Zawady - Mokra - Kłobuck w km od 5+100 do 10+100
 • Zakup mieszanki mineralno - asfaltowej dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku w roku 2014
 • Remont nawierzchni drogi transportu rolnego ul. Słoneczna w Świbiu, dz. nr 598/118
 • Wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie systemu odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 791 w rejonie KINA BAJKA przy ulicy Piłsudzkiego w m. Poraj.
 • Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni i pobocza DP 1023S w m. Rudnik Wielki, gmina Kamienica Polska
 • Remont drogi gminnej nr 0812030 DW 494 - DP nr 1936 O w m. Broniec
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1920 O m. Jelonki
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1949 O m. Łomnica
 • Przebudowa (modernizację) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wójcin, dz. nr 1427 (droga powiatowa nr 4724 E Wójcin - Gola)
 • Przebudowa drogi w miejscowości : Karczówki - Siemkowice, Siemkowice - Piekarnia, Mazaniec - Lipnik w Gminie Siemkowice
 • Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, Radoszewice - Szewczyki w Gminie Siemkowice
 • Roboty bitumiczne na drogach powiatowych Gminy Ujazd
 • Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego - Etap II
 • Remont dróg gminnych Chorzyna - Kolonia Smugi i Chorzyna - Krzętle - 2 części
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1901E Żłobnica - Sulmierzyce - Dębowiec i nr 3519E Zamoście - Dębowiec - Wiewiec, na odcinku Dębowiec Wielki - Dębowiec Mały (dł. 1,390 km)
 • Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni i pobocza DP 1005 S w m. Rędziny ul. Szkolna ,gm. Rędziny
 • Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego.CZĘŚĆ I Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego na drodze gminnej w m. Mrówczak CZĘŚĆ II Remont drogi gminnej w m. Brzeziny-Sachalin
 • Odbudowa drogi powiatowej nr 1008S w Rybna - Kocin Nowy w km 3+040 - 4+240, gmina Mykanów
 • Wykonanie przebudowy ulic Strażackiej i Wysockiego miejscowości Rząśnia
 • Odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 628050S w m. Kowale w km 0+000 - 1+000
 • Budowa parkingu przy hali sportowej "Kotwica" w Praszce - Etap I
 • Przebudowa dróg dojazdowych na terenie Gminy Biała
 • Wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego jezdni i pobocza na DP 1008S w m. Stary Kocin, gmina Mykanów
 • Przebudowa odwodnienia DP 1082 S - ul. Słowackiego w m. Koniecpol
 • Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Lututów
 • Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich - budowa ronda na skrzyzowaniu drogi wojewódzkiej nr 789 z drogą powiatową i gminną w miejscowości Kalety Drutarnia
 • Remont drogi gminnej ul. Jana w Borkach Wielkich
 • Przebudowa drogi i chodnika - droga nr 4508E w m. Dąbrowa ul. Św. Wawrzyńca
 • Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2043 S Kłobuck ul. Szkolna ETAP I
 • Roboty budowlane - remont drogi gminnej nr 118209E Nowy Ochędzyn - Stary Ochędzyn
 • Przebudowa dróg w miejscowości Rogóźno i Wincentów gmina Widawa
 • Wypełnienie szwów na połączeniach nawierzchni bitumicznych w ciągach dróg wojewódzkich nr 491, 492 i 494
 • Utrzymanie zimowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Zbrosławice
 • Utrzymanie zimowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie gmin Tworóg oraz Krupski Młyn
 • Utrzymanie zimowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy Kalety
 • Remont drogi gminnej Nr 117303 E w obrębie Strobin
 • Remont drogi - ul. Dobrodzieńskiej - ul.Polnej w miejscowości Ligota Turawska
 • Remont drogi gminnej - ulica Nowokrzepice w Krzepicach od ulicy Skłodowskiej do Placu Powstańców Śląskich (km 28+760-28+967)
 • Remont ul. Osiedlowej w miejscowości Sieraków Śląski, km 0+995-1+2036
 • Remont rowu w ciągu ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Kępa
 • Wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Lublińca - Rejon 2
 • Zakup mieszanki mineralno - asfaltowej dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku w roku 2014 - 60t
 • Remont - modernizacja dróg gminnych : Nr 101020 O i Nr 101021 O Jaworzno - Słowików od skrzyż. z DK nr 42 w Mirowszczyźnie do skrzyż. Dróg gminnych w Słowikowie
 • Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego - Etap III
 • Przebudowa konstrukcji jezdni drogi 1804 O Strzelce Opolskie - Kolonowskie w m. Strzelce Opolskie ul. Osiecka
 • Wykonanie remontu drogi wewnętrznej w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Lublińcu
 • Remont ul. Szczyrkowej II etap w km 0+000 - 0+630 w miejscowości Glinica
 • Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kochanowice - droga gminna Kochanowice - Harbułtowice
 • Remont drogi ul. Kasztanowej w Hucisku
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 4715 E Parcice - Czastary w miejscowości Parcice w km 10+065 do km 10+265 oraz w km 10+415 do km 10+575
 • Przebudowa drogi gminnej w Przybyłowie, działka nr ewid. 10086, gmina Kłomnice
 • Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2014/2015
 • Remont drogi gminnej ul. Krasińskiego w Strzebiniu
 • Remont dróg gminnych ul. Miodowej i Chopina w Koszęcinie
 

Tytuł projektu
Modernizacja "Działu ziemnego" poprzez zakup nowoczesnego sprzętu drogowego w celu wprowadzenia na rynek ulepszonych usług.


Nazwa beneficjenta: P.H.U. Larix Sp. zo.o.


Wartość projektu: 1 266 360,00 PLN
Kwota dofinansowania: 415 200,00 PLN


"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby"

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013"

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl"


RPOWŚ

Tytuł projektu
Odnowa uszkodzonych jezdni przy użyciu wysokowydajnego recyklera na zimno do stabilizacji gruntu "na miejscu".


Nazwa beneficjenta: P.H.U. Larix Sp. zo.o.


Wartość projektu: 1 536 775,53 PLN
Wartość dofinansowania: 439 917,62 PLN


"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby"

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013"

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl"


RPOWŚ